MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Bilder
Hämta kartor
Dominerande markvegeta-
tionstyp
Lågörter
Högörter
Mark utan fältskikt
Grästyper
Starr/fräkentyp
Blåbärstyp
Övriga ristyper
Lavtyper
Trädskikt
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande vegetationstypsklass

Kartan visar vilken markvegetationsklass som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

 

Dominanskartan har skapats genom sammanslagningar av Ståndortskarteringens klasser för markvegetationstyp enligt följande schema:

Klass

Består av

Lågörter

Lågört utan ris + Lågört med ris

Högörter

Högört utan ris + Högört med ris

Mark utan fältskikt

Mark utan fältskikt

Grästyper

Bredbladig grästyp + Smalbladig grästyp

Starr/fräkentyp

Starr/fräkentyp

Blåbärstyp

Blåbärstyp

Övriga ristyper

Lingontyp + Kråkbär/ljungtyp + Fattigristyp

Lavtyper

Lavrik typ + Lavtyp

 

Vegetationstypsschema

Vegetationstypsschema som ger en översiktlig beskrivning av hur markvegetationstyperna bestäms.

För mer detaljerade beskrivningar hänvisas till:
Hägglund, B. och Lundmark, J-E., 1982. Handledning i Bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem. Del 3, Markvegetationstyper-skogsmarksflora. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv