MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Bilder
Hämta kartor
Dominerande markvegeta-
tionstyp
Lågörter
Högörter
Mark utan fältskikt
Grästyper
Starr/fräkentyp
Blåbärstyp
Övriga ristyper
Lavtyper
Trädskikt
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av vegetationstypsklassen högörter

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av vegetationstypsklassen högörter

 

Frekvenskartan för örttyper med ris har skapats genom sammanslagningar av Ståndortskarteringens klasser för markvegetationstyp enligt följande:

Klass

Består av

Högörter

Högört utan ris + Högört med ris

 

Högört -foto

Högört

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv