MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Bilder
Hämta kartor
Dominerande markvegeta-
tionstyp
Lågörter
Högörter
Mark utan fältskikt
Grästyper
Starr/fräkentyp
Blåbärstyp
Övriga ristyper
Lavtyper
Trädskikt
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av vegetationstypsklassen lavtyper

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av vegetationstypsklassen lavtyper

 

Frekvenskartan för lavtyper har skapats genom sammanslagningar av Ståndortskarteringens klasser för markvegetationstyp enligt följande:

Klass

Består av

Lavtyper

Lavrik typ + Lavtyp

 

Lavrik typ -foto Lavtyp -foto

Lavrik typ

Lavtyp

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv