MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Bilder
Hämta kartor
Dominerande markvegeta-
tionstyp
Lågörter
Högörter
Mark utan fältskikt
Grästyper
Starr/fräkentyp
Blåbärstyp
Övriga ristyper
Lavtyper
Trädskikt
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av vegetationstypsklassen blåbärstyp

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av vegetationstypsklassen blåbärstyp

 

Frekvenskartan för blåbärstyp består av Ståndortskarteringens vegetationsklass enligt följande:

Klass

Består av

Blåbärstyp

Blåbärstyp

 

Blåbärstyp -foto

Blåbärstyp

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv