MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Bilder
Hämta kartor
Dominerande trädskiktsklass
Kalmark
Tallskogar
Granskogar
Barrblandskogar
Lövskogar
Lövblandskogar
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande trädskiktsklass

Karta som visar vilket trädskikt som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

 

Trädskiktsklasserna har skapats på följande sätt:

Klass

Består av (andelar av grundytan)

Kalmark

(0) Kalmark som utgörs av huggningsklass (A1) Egentlig kalmark och (A2) Olämplig slyskog

Tallskogar

(1) >= 7/10 tall + contorta

Granskogar

(2) >= 7/10 gran

Barrblandskogar

(3) >= 7/10 tall + contorta + gran = (barr)

Lövskogar

(4) >= 7/10 björk + övr. löv + övr. ädellöv = (löv)

Lövblandskogar

(5) >= 7/10 ek + bok = (ek/bok)
(6) 5-6/10 barr 3-5/10 löv (0-2/10)ek/bok
(7) 5-6/10 barr <= 2/10 löv (2-5/10) ek/bok
(8) 3-4/10 barr (4-6/10) löv 0-2/10 ek/bok
(9) 3-4/10 barr (<= 4/10)löv 3-6/10 ek/bok
(10) <= 2/10 barr (6/10) löv 2/10 ek/bok
(11) <= 2/10 barr (2-6/10) löv 3-6/10 ek/bok

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv