MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Bilder
Hämta kartor
Dominerande trädskiktsklass
Kalmark
Tallskogar
Granskogar
Barrblandskogar
Lövskogar
Lövblandskogar
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av trädskiktsklassen lövskogar

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av trädskiktsklassen lövskogar

 

Trädskiktsklassen har skapats på följande sätt:

Klass

Består av (andelar av grundytan)

Lövskogar

(4) >= 7/10 björk + övr. löv + övr. ädellöv = (löv)

 

Lövskogar -foto

Lövskogar

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv