MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Bilder
Hämta kartor
Dominerande trädskiktsklass
Kalmark
Tallskogar
Granskogar
Barrblandskogar
Lövskogar
Lövblandskogar
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av trädskiktsklassen kalmark

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av trädskiktsklassen kalmark

 

Trädskiktsklassen har skapats på följande sätt:

Klass

Består av (andelar av grundytan)

Kalmark

(0) Kalmark som utgörs av huggningsklass (A1) Egentlig kalmark och (A2) Olämplig slyskog

 

Kalmark -foto

Kalmark

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv