MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Vegetationstyper
Trädskikt
Bilder
Hämta kartor
Dominerande trädskiktsklass
Kalmark
Tallskogar
Granskogar
Barrblandskogar
Lövskogar
Lövblandskogar
Biodiversitet
Vegetationskartor SK 1993-98
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av trädskiktsklassen barrblandskogar

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av trädskiktsklassen barrblandskogar

 

Trädskiktsklassen har skapats på följande sätt:

Klass

Består av (andelar av grundytan)

Barrblandskogar

(3) >= 7/10 tall + contorta + gran = (barr)

 

Barrblandskogar -foto

Barrblandskogar

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv