MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande klass av rörligt markvatten
Saknas
Förekommer under kortare perioder
Förekommer under längre perioder
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande klass av rörligt markvatten

Karta som visar vilken klass av rörligt markvatten som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

 

Dominanskartan består av klasser för rörligt markvatten skapade enligt följande schema:

Klass

Består av

Saknas

(1) Saknas (SA) + (2) Sällan ()

Förekommer under kortare perioder

(3) Förekommer under kortare perioder (KO)

Förekommer under längre perioder

(4) Förekommer under längre perioder ()

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv