MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande klass av rörligt markvatten
Saknas
Förekommer under kortare perioder
Förekommer under längre perioder
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av klassen rörligt markvatten saknas

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av klassen rörligt markvatten saknas

Klass

Består av

Saknas

(1) Saknas (SA) + (2) Sällan ()

Saknas -foto

Saknas

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv