MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
Kvarts
Fältspat
Plagioklas
Mafiska mineral
Apatit
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Halten apatit

Karta som visar halten apatit i skogsmarken

Apatit tillhör gruppen accessoriska mineral eller vanligen kallade småmineral där koncentrationen i bergarten understiger 5 volymprocent.

Apatit är ett medelhårt kalciumfosfat (hårdheten 5 i Moh´s hårdhetsskala) med halt av fluor (oftast) eller klor. Färgen är vanligen vit, blågrön eller blåviolett och mineralet kristalliserar gärna som sexkantiga prismor. Små korn finns i de flesta bergarter medan större kristaller är mycket sällsynta.

Apatit utgör dock det naturliga ursprunget till fosfor i våra skogsmarker. Geokemiskt binds dock fosfor till de utfällda sekundära mineralen som karakteriserar rostjorden eller anrikningshorisonten i våra podsolprofiler i skogsmarken.

Andra mineral som förekommer som accessoriska i våra bergarter är flusspat, granat, titanit, cordierit, epidot, magnetit, pyrit samt kalcit.

Vid beräkningen av apatitinnehållet i jordarna, har all fosfor allokerats till mineralet apatit även om det finns andra mineral som innehåller fosfor.

Se även berggrundskartanLänk

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv