MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande klass av rörligt markvatten
Saknas
Förekommer under kortare perioder
Förekommer under längre perioder
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Rörligt markvatten

Bedömningen av rörligt markvatten görs för att få en uppfattning om hur lång tid under vegetationsperioden som träden kan tillgodogöra sig grundvatten. Klassificeringen av rörligt grundvatten baserar sig uteslutande på topografin. På krön och långt upp i sluttningar saknas rörligt markvatten medan det vid foten av långa sluttningar förekommer under större delen av säsongen. Trädtillväxten gynnas när det finns tillgång till rörligt markvatten.


Dominerande klass av rörligt markvatten Saknas Förekommer under kortare perioder Förekommer under längre perioder

 

Kartorna består av klasser för rörligt markvatten skapade enligt följande schema:

Klass

Består av

Saknas

(1) Saknas (SA) + (2) Sällan ()

Förekommer under kortare perioder

(3) Förekommer under kortare perioder (KO)

Förekommer under längre perioder

(4) Förekommer under längre perioder ()

 

Principskiss som visar hur klasserna för rörligt markvatten bedöms

Principskiss som visar hur klasserna för rörligt markvatten bedöms

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv