MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Definition
Hämta kartor
Dominerande jorddjupsklass
Mäktigt
Tämligen grunt
Grunt
Varierande
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Jorddjup

Jorddjupet visar hur tjockt jordtäcket är. Det exakta jorddjupet är svårt att bestämma och varierar kraftigt. Jorddjupet bedöms med hjälp av topografi och synliga berghällar och observationer som görs vid grävning av gropar för jordmånsbestämning och markprovtagning.


Dominerande jorddjupsklass Mäktigt Tämligen grunt Grunt
Varierande

Kartorna har skapats av Ståndortskarteringens klasser för jorddjup enligt följande:

Klass

Består av

Mäktigt

Mäktigt jorddjup

Tämligen grunt

Tämligen grunt jorddjup

Grunt

Grunt jorddjup

Varierande

Varierande jorddjup

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv