MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordmånskarta N:a Sverige
Jordmånskarta S:a Sverige
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande jordmånsklass
Humuspodsoler
Torv
Brunjordar
Järnpodsol
Lithosoler
Störd jordmån
Dominerande jordmånsklass enl. FAO
Histosoler
Leptosoler
Gleysoler
Arenosoler
Podsoler
Cambisoler
Regosoler
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bilder - Jordmåner

Kulturjordmån -foto Brunjord -foto Övergångstyp -foto

Kultur-
jordmån

Brunjord

Övergångs-
typ

Järnpodsol -foto Humuspodsol -foto Sumpjordmån -foto

Järnpodsol

Humus-
podsol

Sump-
jordmån

Ej utbildad p.g.a. tät jordart -foto Lithosol -foto Hällmark -foto

Ej utbildad p.g.a. tät jordart

Lithosol

Hällmark

Störd jordmån -foto

Störd jordmån

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv