MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Definition
Hämta kartor
Dominerande jorddjupsklass
Mäktigt
Tämligen grunt
Grunt
Varierande
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av jorddjupssklassen varierande jorddjup

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av jorddjupssklassen varierande

 

Klass

Består av

Varierande

Varierande jorddjup

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv