MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Definition
Hämta kartor
Dominerande jorddjupsklass
Mäktigt
Tämligen grunt
Grunt
Varierande
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande jorddjupssklass

Kartan visar vilken jorddjupssklass som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

Dominanskartan klasser har skapats av Ståndortskarteringens klasser för jorddjup enligt följande:

Klass

Består av

Mäktigt

Mäktigt jorddjup

Tämligen grunt

Tämligen grunt jorddjup

Grunt

Grunt jorddjup

Varierande

Varierande jorddjup

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv