MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Humuslagrets medeltjocklek
Areal
Bilder
Hämta kartor
Definition
Dominerande humusformsklass
Saknas
Mår
Mull
Torv
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Humuslagrets medeltjocklek

Karta som visar humuslagrets medeltjocklek i cm

I beräkningen av humuslagrets medeltjocklek ingår hela materialet från SK 83-87. Det medför att områden med högre frekvens av humusformen torv, med tjocka humuslager, skapar de största medelhumustjocklekarna.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv