MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Humuslagrets medeltjocklek
Areal
Bilder
Hämta kartor
Definition
Dominerande humusformsklass
Saknas
Mår
Mull
Torv
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av humusformsklassen mull

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av humusformsklassen mull

 

Klass

Består av

Mull

(3) Moder + (4) Mulliknande moder + (5) Mull

 

Moder -foto Mulliknande moder -foto Mull -foto

Moder

Mulliknande moder

Mull

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv