MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Humuslagrets medeltjocklek
Areal
Bilder
Hämta kartor
Definition
Dominerande humusformsklass
Saknas
Mår
Mull
Torv
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bilder - Humusform

Inget utbildat humuslager -foto Mårtyp 1 -foto Mårtyp 2 -foto

Inget utbildat humuslager

Mårtyp 1

Mårtyp 2

Moder -foto Mulliknande moder -foto Mull -foto

Moder

Mulliknande moder

Mull

Gyttjejord -foto Torvartad mår -foto Torv med mineralkornsinblandning -foto

Gyttjejord

Torvartad mår

Torv med mineral-
kornsin-
blandning

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv