MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande markfuktighets-
klass
Torr
Frisk
Frisk-fuktig
Fuktig
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av markfuktighetsklassen frisk-fuktig

Frekvenskarta som visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markfuktighetsklassen frisk-fuktig.

 

Klass

Består av

Frisk-fuktig

(4) Frisk-fuktig mark

 

Frisk-fuktig mark -foto

Frisk-fuktig mark

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv