MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande markfuktighets-
klass
Torr
Frisk
Frisk-fuktig
Fuktig
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Areal - Markfuktighet

Areal skogsmark för markfuktighetsklasserna har beräknats på Ståndortskarteringen 1983-87. Presentationen sker i form av tabeller och figurer framtagna med hjälp av SAS ODS.

Tabellerna innehåller summa areal, rad- och kolumnfrekvenser fördelat på Sveriges län. Vidare görs en jämförelse mot hela landets frekvensfördelning där varje läns avvikelse från landet som helhet framgår

>>>Till tabeller>>>

Horisontellt stapeldiagram över den totala länsvisa skogsmarksarealen med markfuktighetsklasserna som delgrupper. Varje länsstapel är klickbar och leder till ett tårtdiagram som visar fördelningen mellan klasserna

>>>Till diagram>>>

I tabellerna och diagrammen förekommer förkortningar som förklaras i nedanstående tabeller:

Klass

Består av

Mkt torr

(1) Mycket torr mark

Torr

(2) Torr mark

Frisk

(3) Frisk mark

Fri-fukt

(4) Frisk-fuktig mark

Fuktig

(5) Fuktig mark

Blöt

(6) Blöt markKlass

Består av

0+1 Torr

(1) Mycket torr mark + (2) Torr mark

2 Frisk

(3) Frisk mark

3 Fr-Fu

(4) Frisk-fuktig mark

4+5 Fukt

(5) Fuktig mark + (6) Blöt markFörkortning

Betyder

Blek

Blekinge län

Dlrn

Dalarnas län

Gotl

Gotlands län

Gävl

Gävleborgs län

Hall

Hallands län

Jkpg

Jönköpings län

Jmtl

Jämtlands län

Kalm

Kalmar län

Kron

Kronobergs län

Nbtn

Norrbottens län

Skån

Skåne län

Sthm

Stockholms län

Södm

Södermanlands län

Upps

Uppsala län

Vbtn

Västerbottens län

Vgöt

Västergötlands län

Vnrl

Västernorrlands län

Vrml

Värmlands län

Vstm

Västmanlands län

Öreb

Örebro län

Östg

Östergötlands län

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv