MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighets-
klass
Saknas
Småblockigt-
Blockfattigt
Storblockigt-
Blockfattigt
Småblockigt-
Blockrikt
Storblockigt-
Blockrikt
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av blockighetsklassen Småblockigt-Blockfattigt

Förekomst av ytblockighetsklassen småblockigt-blockfattigt uttryckt i frekvensklasser, samt deras andel av skogsmarksarealen.

Frekvenskartan har skapats genom kombinering av Ståndortskarteringens klasser för ytblock-diameter och ytblock-antal enligt följande schema (koder anges inom parentes):

Klass

Ytblock - diameter (dm)

Ytblock - antal

Småblockigt-Blockfattigt

(03) 2.0-3.0
(04) 3.1-4.0
(05) 4.1-5.0
(06) 5.1-6.0

(1) 1-5
(2) 6-10
(3) 11-20

 

Småblockigt-Blockfattigt -foto

Småblockigt-
Blockfattigt

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv