MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighets-
klass
Saknas
Småblockigt-
Blockfattigt
Storblockigt-
Blockfattigt
Småblockigt-
Blockrikt
Storblockigt-
Blockrikt
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Dominerande ytblockighetsklass

Karta som visar vilken ytblockighetsklass som har störst dominans inom ett område, samt även strykan i domineringsgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

Dominanskartan har skapats genom kombinering av Ståndortskarteringens klasser för ytblock-diameter och ytblock-antal enligt följande schema (koder anges inom parentes):

Klass

Ytblock - diameter (dm)

Ytblock - antal

Saknas

 

(0) Saknas

Småblockigt-Blockfattigt

(03) 2.0-3.0
(04) 3.1-4.0
(05) 4.1-5.0
(06) 5.1-6.0

(1) 1-5
(2) 6-10
(3) 11-20

Storblockigt-Blockfattigt

(07) 6.1-7.0
(08) 7.1-8.0
(09) 8.1-9.0
.
.
.
(98) 97.1-98.0
(99) 98.1-

(1) 1-5
(2) 6-10
(3) 11-20

Småblockigt-Blockrikt

(03) 2.0-3.0
(04) 3.1-4.0
(05) 4.1-5.0
(06) 5.1-6.0

(4) 21-30
(5) 31-50
(6) 51-100
(7) 101-

Storblockigt-Blockrikt

(07) 6.1-7.0
(08) 7.1-8.0
(09) 8.1-9.0
.
.
.
(98) 97.1-98.0
(99) 98.1-

(4) 21-30
(5) 31-50
(6) 51-100
(7) 101-

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv