MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighets-
klass
Saknas
Småblockigt-
Blockfattigt
Storblockigt-
Blockfattigt
Småblockigt-
Blockrikt
Storblockigt-
Blockrikt
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bilder - Ytblockighet

Ytblockighet saknas -foto

Saknas

Småblockigt-Blockfattigt -foto Storblockigt-Blockfattigt -foto

Småblockigt-
Blockfattigt

Storblockigt-
Blockfattigt

Småblockigt-Blockrikt -foto Storblockigt-Blockrikt -foto

Småblockigt-
Blockrikt

Storblockigt-
Blockrikt

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv