MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighets-
klass
Saknas
Småblockigt-
Blockfattigt
Storblockigt-
Blockfattigt
Småblockigt-
Blockrikt
Storblockigt-
Blockrikt
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Areal - Ytblockighet

Areal skogsmark för ytblockighetsklasserna beräknat på Ståndortskarteringen 1983-87. Presentationen sker i form av tabeller och figurer framtagna med hjälp av SAS ODS.

Tabellerna innehåller summa areal, rad- och kolumnfrekvenser fördelat på Sveriges län. Vidare görs en jämförelse mot hela landets frekvensfördelning där varje läns avvikelse från landet som helhet framgår

>>>Till tabeller>>>

Horisontellt stapeldiagram över den totala landarealen med ytblockighetsklasserna som delgrupper. Varje länsstapel är klickbar och leder till ett tårtdiagram som visar fördelningen mellan klasserna

>>>Till diagram>>>

I tabellerna och diagrammen förekommer förkortningar som förklaras i nedanstående tabeller:

Förkortning

Betyder

Saknas

Ytblockighet saknas

Småbl-Blfatt

Småblockig-blockfattigt

Småbl-Blrikt

Småblockig-blockrikt

Storbl-Blfatt

Storblockig-blockfattigt

Storbl-Blrikt

Storblockig-blockriktFörkortning

Betyder

Blek

Blekinge län

Dlrn

Dalarnas län

Gotl

Gotlands län

Gävl

Gävleborgs län

Hall

Hallands län

Jkpg

Jönköpings län

Jmtl

Jämtlands län

Kalm

Kalmar län

Kron

Kronobergs län

Nbtn

Norrbottens län

Skån

Skåne län

Sthm

Stockholms län

Södm

Södermanlands län

Upps

Uppsala län

Vbtn

Västerbottens län

Vgöt

Västergötlands län

Vnrl

Västernorrlands län

Vrml

Värmlands län

Vstm

Västmanlands län

Öreb

Örebro län

Östg

Östergötlands län

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv