MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Bilder
Definition
Areal
Hämta kartor
Dominerande ytblockighets-
klass
Saknas
Småblockigt-
Blockfattigt
Storblockigt-
Blockfattigt
Småblockigt-
Blockrikt
Storblockigt-
Blockrikt
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Ytblockighet

Ytblock är sådana block som till någon del är synliga eller vars konturer tydligt framträder på markytan. Ett ytblock får ej vara övertäckt med mineraljord, men det kan ha en "heltäckande humusfilt" (dock får det ej vara övertäckt av torv).


Dominerande ytblockighetsklass Saknas Småblockig-Blockfattigt Storblockig-Blockfattigt
Småblockig-Blockrikt Storblockig-Blockrikt

Kartornas klasser har skapats genom kombinering av Ståndortskarteringens klasser för ytblock-diameter och ytblock-antal enligt följande schema (koder anges inom parentes):

Klass

Ytblock - diameter (dm)

Ytblock - antal

Saknas

 

(0) Saknas

Småblockigt-Blockfattigt

(03) 2.0-3.0
(04) 3.1-4.0
(05) 4.1-5.0
(06) 5.1-6.0

(1) 1-5
(2) 6-10
(3) 11-20

Storblockigt-Blockfattigt

(07) 6.1-7.0
(08) 7.1-8.0
(09) 8.1-9.0
.
.
.
(98) 97.1-98.0
(99) 98.1-

(1) 1-5
(2) 6-10
(3) 11-20

Småblockigt-Blockrikt

(03) 2.0-3.0
(04) 3.1-4.0
(05) 4.1-5.0
(06) 5.1-6.0

(4) 21-30
(5) 31-50
(6) 51-100
(7) 101-

Storblockigt-Blockrikt

(07) 6.1-7.0
(08) 7.1-8.0
(09) 8.1-9.0
.
.
.
(98) 97.1-98.0
(99) 98.1-

(4) 21-30
(5) 31-50
(6) 51-100
(7) 101-

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv