MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande ägoslagsklass
Skogsmark
Betesmark
Åkermark
Myr
Berg
Övrig mark
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av ägoslaget övrig mark

Frekvenskarta som visar hur stor andel av den fasta landarealen som utgörs av ägoslagsklassen övrig mark

 

Klass

Består av

övrig mark

(6) Fjällbarrskog + (7) Fjäll + (8) Annat klimatimpediment + (9) Väg och järnväg + (10) Kraftledning inom skogsmark + (11) Fridlyst område + (12) Militärt impediment + (13) Bebyggd mark + (14) Annan mark

 

Väg -foto Kraftledning -foto

Väg

Kraftledning

Bebyggd mark -foto Annan mark -foto

Bebyggd mark

Annan mark

Fjäll -foto

Fjäll

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv