MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande ägoslagsklass
Skogsmark
Betesmark
Åkermark
Myr
Berg
Övrig mark
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Frekvens av ägoslaget betesmark

Frekvenskarta som visar hur stor andel av den fasta landarealen som utgörs av ägoslaget betesmark

 

Klass

Består av

Betesmark

(3) Naturbete

 

Betesmark -foto

Betesmark

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv