MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
Ägoslag
Bilder
Definition
Hämta kartor
Dominerande ägoslagsklass
Skogsmark
Betesmark
Åkermark
Myr
Berg
Övrig mark
Jordmåner
Jordart
Jorddjup
Ytblockighet
Humuslagret
Berggrund
Rörligt markvatten
Markfuktighet
Mineral
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Bilder - ägoslag

Skogsmark -foto Åkermark -foto

Skogsmark

Åkermark

Betesmark -foto Myr -foto

Betesmark

Myr

Kraftledning -foto Väg -foto

Kraftledning

Väg

Bebyggd mark -foto Annan mark -foto

Bebyggd mark

Annan mark

Sötvatten -foto Fjäll -foto

Sötvatten

Fjäll

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv