MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Sista vårfrost

Karta som visar när sista vårfrost inträffar

Isolinjerna för de sista vårfrosterna föjer i stort sett de för vegetationsperiodens längd. I södra Sverige upphör frost tidigt längs västkusten och Vänern och Vättern. Kontinental klimateffekt gör att froster förekommer relativt sent på Småländska höglandet. Östersjön har en liknande effekt för den yttersta kustremsan medan området strax innanför kusten har sena vårfroster. I norra Sverige avslutas vårfrosterna i stort sett enligt latitud och höjd över havet. Påverkan av västliga vindar ger upphov till relativt tidigt avslut för vårfroster i Storsjöområdet.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv