MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Vegetationsperiodens längd

Karta över vegetationsperiodens längd

Vegetationsperioden definieras som den period under året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5o. Ungefär vid denna temperatur på våren är marken tillräckligt tinad för att aktiviteten i trädrötterna skall starta och vid motsvarande temperatur på hösten avstannar tillväxten inför vintern.

Förändringen av vegetationsperiodens längd följer i huvudsak förändringen av årsmedeltemperaturen från norr till söder. Tidpunkten för vegetationsperiodens början och slut kan dock variera inom ett område med samma längd på vegetationsperioden. Detta beror på effekter av stora sjöar och hav vilka värms upp långsamt och ger en nedkylningseffekt på våren och omvänt, en värmningseffekt på hösten.

De turbulenta luftströmmar som kommer in över Sverige huvudsakligen från sydväst ger upphov till stora variationer i väderleken och därmed start och avslutningstidpunkt för vegetationperioden. Denna effekt är störst i södra delarna av landet som inte ligger i skydd av fjällkedjan. De stora klimatskillnaderna mellan söder och norr gör att vegetationsperioden i sydligaste Skåne är dubbelt så lång som längst i norr. Effekten av höjden över havet framträder tydligt på småländska höglandet som har markant kortare vegetationsperiod än omgivande delar av Götaland.

Jämför även med:

Sista vårfrostLänk

 

Första höstfrostLänk

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv