MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Temperatursumma

Karta som visar temperatursumman

Temperatursumman är den sammanlagda dygnsmedeltemperaturen över +5o under vegetationsperioden. Detta mått ger alltså en beskrivning av hur varm vegetationsperioden är. Längs Götalands kuster är vegetationsperioden längre på den västra sidan. Temperatursumman däremot är ungefär lika stor, vilket beror på att ostkusten genom torrare och varmare somrar kompenserar för den något kortare vegetationsperioden jämfört med västkusten.

Gynnsamt temperaturklimat förekommer även längs Norrlandskusten. Allra närmast Östersjöns stränder ger den kylande havsluften dock en något lägre temperatursumma. Av kartan över temperatursumman framgår även att området närmast Mälaren och Hjälmaren har ett  gynnsamt temperaturklimat under vegetationsperioden. I genomsnitt avtar temperatursumman med 58 dygnsgrader för varje breddgrads nordförflyttning och 90 dygnsgrader för varje 100 meters höjning över havsnivån.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv