MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Nederbörd under vegetationsperioden

Karta som visar nederbörd under vegetationsperioden

Jämför med årsnederbördenLänk
och studera vegetationsperiodens längdLänk

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv