MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Årsnederbörd

Karta över årsnederbörden

Den dominerande vindriktningen i Sverige är mellan sydväst och väst. De fuktiga luftmassor som pressas in över Skandinavien möter ett stort hinder i fjällkedjan. Avkylningen av luften som sker vid ökande höjd leder till att fuktigheten faller ut i form av regn eller snö. Den norska västra sidan av fjällkedjan har därför stora nederbördsmängder, mellan 2000 och 3000 mm per år. Tillsammans med den låga sommartemperaturen i fjällområdet ger de stora nederbördsmängderna goda förutsättningar för bildning av glaciärer.

Den svenska västkusten har inget regnskydd av någon bergskedja och har därför relativt stora nederbördsmängder och ett klimat som kan betecknas som maritimt. När de fuktiga luftmassorna når västra sidan av det småländska höglandet uppstår samma effekt som vid fjällkedjan och detta område har därför de högsta nederbördsmängderna i Sverige. Ostkusten ligger i regnskugga och mottar därför små mängder nederbörd jämfört med västkusten.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv