MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Klimatzoner

Klimatzonskarta

Klimatzoneringen är en grov indelning av klimatet. Inom klimatzonerna skiftar klimatet stort beroende på lokala faktorer som påverkan av havsströmmar, avstånd från kuster och stora sjöar samt höjd över havet.

Områdena i lä av Skandinaviska fjällkedjan har ett lokalkontinentalt klimat, vilket innebär större skillnader i temperatur och nederbörd mellan sommar och vinter samt relativt lite nederbörd jämfört med mer kustnära områden. Längs västkusten och delar av ostkusten är klimatet mer maritimt, och utmärks av mindre skillnader mellan sommar och vinter. Påverkan av havet finns inte bara längs kusterna utan även i västra Jämtland där varmare, fuktigare luftmassor från Atlanten bryter igenom fjällkedjan. Klimatzoneringen framgår även tydligt i de enskilda kartorna för medeltemperatur, temperatursumma och vegetationsperiodens längd.

Kartan visar områden som positivt (kontinentalt klimatinslag) eller negativt (maritimt klimatinslag) avviker från det klimat som vore givet grundat enbart på latitud och höjd över havet.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv