MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Humiditet under vegetationsperioden

Karta över humiditeten under vegetationsperioden

Områden där tillskottet av vatten via nederbörd, är större än avdunstning och transpiration tillsammans, betecknas som humida. Humiditeten spelar stor roll för vegetationens risk att drabbas av vattenbrist. Under vinterperioden tar vegetationen i princip inte upp något vatten och har då på sätt och vis en torkperiod oavsett hur stor nederbörden är. Humiditeten har därför störst betydelse under vegetationsperioden.

Den högsta humiditeten återfinns i områden med hög nederbörd och/eller låg temperatur. Dessa förhållanden råder i Sveriges västra och norra delar. I landets östra delar är nederbördsmängden lägre samtidigt som temperaturen är högre med låg humiditet som följd. I de östra delarna av landet är humiditeten under vegetationsperioden negativ och underskottet av vatten som uppstår under sommaren måste fyllas på under vintern. Torkperioder är av dessa orsaker vanligare i Ö. Sverige, men även V. Sverige kan drabbas av minst lika omfattande skador p. g. a. kraftig torka, eftersom träden där är sämre anpassade till vattenbristförhållanden.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv