MarkInfo
English
Information
Klimat
Klimatzoner
Årsmedel-
temperatur
Medel-
temperatur januari
Medel-
temperatur juli
Årsnederbörd
Humiditet under vegetations-
perioden
Vegetations-
periodens längd
Nederbörd under vegetations-
perioden
Temperatur-
summa
Första höstfrost
Sista vårfrost
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Första höstfrost

Karta som visar när första höstfrost inträffar

Vattnets uppvärmningseffekt på hösten märks tydligt längs våra kuster och runt de större sjöarna, samt Jämtland som påverkas av värmande Atlantvindar. Lokalkontinentala områden såsom Småländska höglandet och norra Sveriges inland har däremot tidiga höstfroster vilket även innebär en kortare vegetationsperiod.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv