MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Zirkonium

Skogsmarkens medelhalter av zirkonium i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Zr

Atomnummer

40

Atomvikt

91,22

Specifik vikt

6,49 g/cm3

Smältpunkt

1857 (1852)oC

Kokpunkt

2900 (4380, 4377)oC

Metalliskt grundämne tillhörande undergrupp 4A i periodiska systemet.

Redan 1782 eller 1789 hade Klaproth ur zirkon isolerat en oxid av en annan ny metall, som han efter mineralet kallade zirkonium. Även denna metall framställdes i oren form av Berzelius, 1824.

Den genomsnittliga vikthalten för zirkonium hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 160-165 ppm. I oceanerna 9*10-6 ppm. Det aritmetiska medelvärdet ligger nära 332 ppm.

Zirkonium förekommer med måttlig medelhalt i jordskorpan och är vanligare än t.ex. nickel, zink och koppar. Det vanligaste mineralet är zirkon ZrSiO4, som uppträder som s.k. accessoriskt mineral i kiselsyrarika magmatiska bergarter såsom granit och syent. Zirkon är mycket vittringsbeständigt och finns i den tyngsta fraktionen av många sand- och sedimentavlagringar s.k. placers. Ett annat mineral är baddeleyit ZrO2.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv