MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Vanadin
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Vanadin

Skogsmarkens medelhalter av vanadin i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

V

Atomnummer

23

Atomvikt

50,95

Specifik vikt

5,96 (6,11) g/cm3

Smältpunkt

1710 (1920, 1887, 1890) oC

Kokpunkt

3000 (3377, 3380, utan luft 2600) oC

Metalliskt grundämne, tillhörande undergrupp 5A i periodiska systemet, upptäckt 1830/31 av N.G. Sefström i stångjärn, gjort av malm från Smålands Taberg. Namnet gavs efter nordiska mytologins Vanadis, ett binamn till Freja. Vanadin är till färgen stålliknande. Ren metall är smidbar. Låga föroreningar gör den dock spröd. Sir Henry Enfield Roscoe i England var troligen den förste som , år 1867, framställde ren vanadinmetall. Hans metod var att reducera vanadinklorid med vätgas.

Vanadin bildar tillsammans med niob och tantal den s.k. vanadingruppen. Av gruppens element har vanadin högsta medelhalten i jordskorpan (något högre än nickel). Alla tre elementen är ganska jämnt utbredda utan större koncentrationer.

Den genomsnittliga vikthalten för vanadin hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 110-135 ppm. I oceanerna 15*10-4 ppm

Det viktigaste vanadinmineralet är patronit, polysulfiden VS4. Av betydelse är också vanadinit, en analog med apatit med formeln Pb5Cl(VO4)3. Mycket stora vanadinmängder, ehuru med låga halter, finns i järnmalmer, där vanadin följer titan och fosfor.

Den relativa mängden av vanadin i vulkaniska bergarter är 0,015 % (150 ppm) samt i levande växter 0,00002 % (0,2 ppm).

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv