MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Nickel

Skogsmarkens medelhalter av nickel i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Ni

Atomnummer

28

Atomvikt

58,69

Specifik vikt

8,90 g/cm3

Smältpunkt

1453 (1455) oC

Kokpunkt

2800 (2840, 2732) oC

Metalliskt grundämne, tillhörande undergrupp 8 i periodiska systemet. Nickel är en hård silvervit metall som tillhör de s.k. järnmetallerna tillsammans med järn och kobolt. Den är beständig i luft och är svagt magnetisk. Nickel upptäcktes av A.F. Cronstedt 1751.

Den genomsnittliga vikthalten för nickel hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 75-80 ppm. (g/ton). I stapeldiagrammet visas frekvensfördelningen av nickel i svenska skogsjordar. Det aritmetiska medelvärdet ligger nära 18 ppm .

Nickel och kobolt har tämligen låg medelhalt i jordskorpan. Nickel är ca tre gånger vanligare än kobolt. De nära lika atomradierna för järn, kobolt och nickel gör att de lätt byts ut mot varandra, substituteras genom fasta lösningar och därför ofta följs åt i fasta faser. Nickel och kobolt följer av samma orsak även gärna koppar.

De viktigaste nickel- och koboltmineralen är sulfider och arsenider. En del av dessa tillhör nickelarsenidtypen t.ex. rödnickelkis (nickelit) NiAs. Andra tillhör pyrittypen där svavel till ca hälften ersatts av arsenik eller antimon och där järn, kobolt och nickel kan ersätta varandra.

Tämligen rena sulfider är millerit NiS och pentlandit (Ni,Fe)9S8. Nickel fås även ur garnierit, vilket kan anses vara silikatet krysotil med magnesium delvis ersatt med nickel. Övriga mineral är kloantit och niccolit.

Vanligen förekommer elementet i nickelhaltig magnetkis som speciellt följer de mellansvenska sulfidmalmerna.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv