MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Molybden

Skogsmarkens medelhalter av molybden i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Mo

Atomnummer

42

Atomvikt

95,95

Specifik vikt

10,2 g/cm3

Smältpunkt

2620 (2617) oC

Kokpunkt

4800 (4612) oC

Molybden är ett metalliskt grundämne, tillhörande undergrupp 6A i periodiska systemet. Ljust glänsande vanligen grått pulver. Det ingår i kromgruppen tillsammans med krom och volfram. Metallen isolerades första gången 1781 av P.J. Hjelm sedan C.W. Scheele renframställt och beskrivit oxiden MoO3. Hjelm gav metallen namnet molybden. Namnet härleds från grekiskan Mólybdos, bly. Molybden och volfram är sällsynta metaller med ungefär lika medelhalt hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan, d.v.s 1,5 ppm. I oceanerna 0,01 ppm.

Det viktigaste mineralet är molybdenglans eller molybdenit MoS2, ett mjukt skivigt, blåaktigt ämne som till utseende påminner om grafit. Molybdenglans förekommer allmänt i Skandinaviens berggrund. De svenska fyndigheterna är normalt inte brytvärda. Den relativa mängden molybden i vulkaniska bergarter är 0,0015 % (15 ppm) samt i levande växter 0,00005 % (0,5 ppm).

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv