MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Makroämnen

Med makroämnen avses de vanligast förekommande grundämnena i marken.


Aluminium Fosfor Järn Kalcium
Kalium Kisel Magnesium Mangan
Natrium Titan

De halter som anges i kartorna avser viktprocenten av respektive oxid som erhållits vid den totalgeokemiska analysen av prov från 50 cm djup.

Mer detaljerad information återfinns under resp. makroämne.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv