MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Krom

Skogsmarkens medelhalter av krom i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Cr

Atomnummer

24

Atomvikt

52,01 (51,996)

Specifik vikt

7,188 (7,23) g/cm3

Smältpunkt

1903 (1857) oC

Kokpunkt

2475 (2640, 2672) oC

Krom är ett metalliskt grundämne, tillhörande undergrupp 6A i periodiska systemet. Krom är en glänsande blåvit metall och beständig i luft. Namnet härleds från grekiskan Chróma, färg. Sibiriens röda bly, mineralet krokoit, ett blykromat upptäcktes av Lehman och Pallas på 1760-talet.

Krom upptäcktes av Vauquelin och Klaproth i mineralet krokoit, ett blykromat, PbCrO4, vilket är ett mera sällsynt mineral än kromockra Cr2O3. Krom förekommer inte i gedigen form. Det viktigaste mineralet är kromit eller kromjärnsten FeCr2O4, en dubbeloxid av spinellmodifikation. Föreningar med kromater är giftiga.

Krom är vida spritt men koncentrationer till brytvärda förekomster har skett relativt sällan. Den genomsnittliga halten av krom hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 100-200 ppm. I oceanerna (2*10-4 ppm).

Kromit finns i Skandinaviska fjällkedjan, men är där inte brytvärd under normala förhållanden. Mineralet uppträder i serpentinstenar.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv