MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Makroämnen
Aluminium
Fosfor
Järn
Kalcium
Kalium
Kisel
Magnesium
Mangan
Natrium
Titan
Spårämnen
Barium
Bly
Koppar
Krom
Molybden
Nickel
Strontium
Vanadin
Zink
Zirkonium
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Barium

Skogsmarkens medelhalter av barium i mineraljorden på 50 cm djup.

 

Tabellfakta

Kemiskt tecken

Ba

Atomnummer

56

Atomvikt

137,36

Specifik vikt

3,74 (3,59) g/cm3

Smältpunkt

710 (729) oC

Kokpunkt

1640 (1637) oC

Omvandling från Ba till BaO

1,11648

Barium är ett metalliskt grundämne tillhörande gruppen alkaliska jordartsmetaller, undergrupp 2A i periodiska systemet. Det är det 16:e vanligaste grundämnet (medräknat syre som är det vanligaste). Det framställdes av Humphry Davy 1808. Det är en silvervit och mjuk metall, med utseende som bly. Anlöps snabbt i luft till grå eller svart färg. Med vatten bildar den bariumhydroxid och väte. Brinner i luft. Den har en intensiv grön lågreaktion. Identifierades som grundämne 1774 av C.W. Scheele.

Den genomsnittliga halten av barium hos bergarterna i den åtkomliga delen av jordskorpan är 0,04 - 0,05 % (viktprocent). I oceanerna (5-20)*10-3 ppm. I sin biologiska roll får dock barium betraktas som spårämne.

Barium förekommer i naturen huvudsakligen som sulfatet tungspat eller baryt, BaSO4 och i viss utsträckning som karbonatet witherit, BaCO3 eller som alstonit, ett blandkarbonat av kalcium och barium. Bariumsulfat är synnerligen svårlösligt i vatten och har bl.a. fått användning inom den medicinska röntgenologin som kontrastmedel. Alla bariumföreningar är giftiga, som vållat åtskilliga förgiftningsfall.

Bariuminnehållet hos några vanliga bergarter ligger vid 0,06 viktsprocent BaO hos gnejsgranit, 0,08 % hos finkorniga yngre graniter, 0,16 % hos röd Växjögranit och 0,05 % hos basiska bergarter.

Bariums jonradie är för stor för att den skall kunna följa kalcium i någon större grad men däremot kan den substituera och följa kalium.

Relativ mängd i vulkaniska bergarter 0,025 % Ba samt i levande växter 0,003 % Ba.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv