MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2008-03-18

Kartor SK 1993-2002

Kartor över pH, kol, kväve och kol/kvävekvot från SK 1993-2002 för olika markhorisonter (O, B, BC och C) och humusformerna (Mår, Mull, Torv samt Totalt) presenteras där så är möjligt.

För information om pH, kol och kväve hänvisas till fliken Kol, kväve, pH under MarkKemi.


 

pH(H2O)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
Till början av sidan

 

Kol (%)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
Till början av sidan

 

Kväve (%)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

C/N kvot

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Aluminium (Al/KCl) (mmol/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Kalcium (Ca) (mmol/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Kalium (K) (mmol/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Magnesium (Mg)
(mmol/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Mangan (Mn)(mmol/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Natrium (Na)(mmol/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Total aciditet (titrerbar aciditet),
ber. TA = H + Al
Sort: mekv/kg ts

Total aciditet (mekv/kg ts)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Basmättnadsgrad (%)
(Ca*2+Mg*2+K+Na)*100/(Ca*2+Mg*2+K+Na+TA)

Basmättnadsgrad (%)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Katjonutbyteskapcitet (Cation Exchange Capacity)
Summa mekv/kg av Ca, Mg, K, Na och TA
Ca * 2 + Mg * 2 + K + Na + TA

Katjon-
utbytes-
kapcitet (mekv/kg)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor
  Till början av sidan

Ammoniumacetat som extraktionsmedel

Effektiv basmättnadsgrad (%)
(Ca*2+Mg*2+K+Na)*100/(Ca*2+Mg*2+K+Na+Al*3)

Effektiv basmättnads-
grad (%)

Horisont

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

 

O

karta karta karta karta kartor
 

B

karta karta     kartor
 

BC

karta karta     kartor
 

C

karta karta karta   kartor

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv