MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Kol
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kol/Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
pH
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Kväve

Den överväldigande delen av markens kväve ( N ) förekommer bundet till organiska föreningar, t ex som NH2 -grupper knutna till C-atomer. I takt med nedbrytningen mineraliseras kväve och övergår till ammonium - (NH4+) eller nitratform (NO3-).


Kväve i O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
Kväve i O-horisonten Kväve i E-horisonten Kväve i B-horisonten Kväve i BC-horisonten

Den överväldigande delen av markens kväve ( N ) förekommer bundet till organiska föreningar, t ex som NH2 -grupper knutna till C-atomer. I takt med nedbrytningen mineraliseras kväve och övergår till ammonium - (NH4+) eller nitratform (NO3-). Halten kväve följer därför kolhaltens variationer rätt väl. Emellertid kan proportionen C:N variera mellan olika marker och olika typer av organiskt material. I skogsmarkens är kvoten ca. 20, men med variation från upp mot 100 i vissa sorters färsk förna, t ex barkflagor, till ca 10 i väl nedbruten organisk substans.

Den hårda konkurrensen om kväve är orsak till att halterna ammonium- och nitratkväve i marker med höga C:N kvoter är mycket låga. Mineraliserat kväve binds under sådana omständigheter omedelbart till nya organismer. Detta betyder också att utlakningen av kväve från skogsekosystem naturligt är mycket låg.

Kväve har i ståndortskarteringen analyserats som s. k. Kjeldahl-kväve.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv