MarkInfo
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Vittring
Kol, kväve, pH
Kol
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Kol/Kväve
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
pH
O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
O-horisonten
E-horisonten
B-horisonten
BC-horisonten
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Kol/kväve

C:N kvoten har betydelse för det organiska materialets nedbrytbarhet. Vid höga kvoter, ca. 25 och högre, är konkurrensen om kväve stor med påföljd att nedbrytningshastigheten avtar och att växter lider brist på kväve.


Kol/kväve O-horisonten - jämförelse mull-mår-torv
Kol/kväve O-horisonten Kol/kväve E-horisonten Kol/kväve B-horisonten Kol/kväve BC-horisonten

C:N kvoten har betydelse för det organiska materialets nedbrytbarhet. Vid höga kvoter, ca. 25 och högre, är konkurrensen om kväve stor med påföljd att nedbrytningshastigheten avtar och att växter lider brist på kväve. Detta är t ex fallet på gamla multnande sågspånshögar och i mårlager.

Emellertid kan proportionen C:N variera mellan olika marker och olika typer av organiskt material. I skogsmarkens är kvoten ca. 20, men med variation från upp mot 100 i vissa sorters färsk förna, t ex barkflagor, till ca 10 i väl nedbruten organisk substans.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv