MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Totalmängder i mineraljorden
Utbytbara baskatjoner
Basmättnadsgrad i O-horisonten
Utbytbart kalcium i O-horisonten
Utbytbart kalium i O-horisonten
Basmättnadsgrad i B-horisonten
Utbytbart kalcium i B-horisonten
Utbytbart kalium i B-horisonten
Utbytbart magnesium i B-horisonten
Utbytbart aluminium i B-horisonten
Utbytbart natrium i B-horisonten
Vittring
Kol, kväve, pH
Trender
Kartor SK 1993-2002
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Utbytbart kalium i O-horisonten

Kartan visar skogmarkens innehåll av utbytbart kalium i O-horisonten

 

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv