MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Frekvenskartor
Dominanskartor
Medelvärdes-
kartor
Medelvärdes-
kartor med kriging
Trendkartor
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Medelvärdeskartor

Del av medelvärdeskarta

Precis som för frekvenskartorna har ett område inom vilket Sveriges landgränser ryms avgränsats i koordinatsystemet "Rikets nät", vilket innebär att begränsningen i söder börjar vid 6100000 meter och slutar i norr 7700000 meter från ekvatorn. I väster är gränsen satt vid 1200000 meter och i öster vid 1900000 meter från Greenwich. I det avgränsade området har ett rutnät lagts ut med ett avstånd av 20 km mellan skärningspunkterna. För den studerade variabeln har ett vägt medeltal för alla ytor inom en radie av 30 km från skärningpunkten beräknats. Som vägningfaktor har produkten av maximala avståndet (30 km) minus ytans avstånd till skärningspunkten och ytans arealfaktor använts. Således får ytor som ligger nära skärningspunkten och som har hög arealfaktor (odelade ytor) den största vikten vid vägningen av medeltalet.

Framtagningen av själva kartorna sker enligt samma principer som för frekvenskartorna.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv