MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Frekvenskartor
Dominanskartor
Medelvärdes-
kartor
Medelvärdes-
kartor med kriging
Trendkartor
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Kartinformation

De kartor som ingår i MarkInfo grundar sig till stor del på Ståndortskarteringens databaser, där den ingående informationen är koordinatsatt i Rikets nät. Huvuddelen av bearbetning inkl. kartframställning har utförts m.h.a statistikpaketet SAS. Även geostatistikprogammet GS+ och kartprogrammet MapInfo har använts. Vissa kartor för klimat, jordarter och berggrund är producerade av SGU, SMHI och Skogsstyrelsen.

I undergrupperna till "Kartinformation" redogörs för hur framtagningen av de olika karttyperna som baseras på Ståndortskarteringens material har gått till.

SASLänk till SAS MapInfoLänk till MapInfo SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)Länk till SGU SMHILänk till SMHI SkogsstyrelsenLänk till Skogsstyrelsen StåndortskarteringenLänk till Ståndortskarteringen

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv